Beste bezoeker,

Vanaf 1 januari 2024 hebben Kolf & Molijn en Rollecate de krachten gebundeld en gaan zij verder onder één naam, namelijk Rollecate B.V.

Wij hebben besloten om de synergie te optimaliseren door één gezamenlijke identiteit aan te nemen. Dit stelt ons in staat om nog effectiever te opereren waarbij snelheid, flexibiliteit en kwaliteit centraal staan.

Door de fusie is deze website niet meer bereikbaar. Voor informatie of vragen op het gebied van ramen, deuren en gevels in aluminium en staal verwijzen wij u nu naar www.rollecate.nl

Automatisch doorsturen naar www.rollecate.nl in 30 seconden...

An unhandled error has occurred. Reload 🗙