Het woonzorgcomplex heeft een totaalcapaciteit voor 90 bewoners, compleet met woonkamers, restaurant en overige ondersteunende facilitaire ruimtes. Het restaurant en enkele faciliterende ruimtes (waaronder een kapper) zijn toegankelijk voor publiek waarmee tevens een wijkfunctie is gerealiseerd.

Het verzachten van de overgang van privé naar gezamenlijk, tussen binnen en buiten en tussen zorg en wonen is het uitgangspunt geweest. Hierbij was zelfredzaamheid en keuzevrijheid de basis van het ontwerpconcept van architectenbureau Gortemaker Algra Feenstra.

In opdracht van ADS-groep hebben wij de aluminium kozijnen geleverd en gemonteerd.

Architect: Gortemaker Algra Feenstra
Aannemer: ADS Groep

Project kenmerken

  • Kleinschalige zorg voor ouderen met een intensieve zorgbehoefte.
  • Aluminium kozijnen beglaasd aangevoerd.