Hoe brengen we de groeiende datavraag terug naar de benodigde informatiebehoefte?

Er worden steeds meer informatie levering specificaties (ILS) bedacht en de informatie vraag wordt daardoor diverser en groter.
Vanuit Kolf & Molijn proberen we ook zeker te voldoen aan deze informatie vraag. Want de vraag is er immers niet voor niks toch?

Stefan van Dijk, als afgevaardigde vanuit Kolf & Molijn, geeft zijn input binnen de beheer commissie ILS Ontwerp & Engineering.
Vanuit de ILS O&E is er een nauwe samenwerking met de ILS configurator.
Het gemeenschappelijk doel van deze twee ontwikkelingen is een uniforme data vraag genereren die gebaseerd is op project gevraagde (BIM) toepassingen.

De ILS O&E wordt naar een versie 2.0 gebracht. Dit gebeurt middels linked data waarbij de data eenduidig vastgelegd en gekoppeld wordt aan verschillende toepassingen.
Deze data is in de ILS configurator benaderbaar door vraagstellingen waarmee de informatiebehoefte in beeld wordt gebracht.
Deze informatiebehoefte resulteert uiteindelijk in een project specifieke ILS met als uitgangspunt altijd dezelfde taal, verbonden aan heldere toepassingen.

Digitaal bouwen helpt ons bij:
het verder vorm geven van automatisering binnen onze organisatie.
het verlagen van de faalkosten binnen de keten.
het verhogen van de efficiëntie.

Digitaal bouwen, samen bouwen aan slimme oplossingen.
Kolf & Molijn, uw partner in geveltechniek!